بازگشايي نماد معاملاتي شرکت كي بي سي(كي بي سي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت كي بي سي(كي بي سي1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و اعمال تصميمات مجمع مذكور در سامانه معاملات، و ارائه اطلاعات پيش بيني با سرمايه جديد، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر