توقف نماد معاملاتي اوراق مشارکت (تبريز971)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت طرح قطار شهري شهرداري تبريز در نماد تبريز971 به منظور پرداخت سود علي الحساب سه ماهه اوراق در تاريخ 18/09/1396 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر