درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (نتوس1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پشمبافي توس (نتوس1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر