انتقال و بازگشايي برخي نمادها در تابلو پايه ج از تابلو پايه ب
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه هاي شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 و شماره 67903/5/96 مورخ 08/06/1396 و شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 25/05/1396 و همچنين مصوبه مورخ 15/06/1396 کميته محترم درج فرابورس ايران، براساس طبقه بندي جديد در تابلو پايه ج، نماد شرکت هاي صنايع بسته بندي مشهد (فبستم1)، سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير (ومشان1) به تابلو پايه ج منتقل شده و از امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله در تابلو پايه ج بازار پايه مي باشند. لازم به ذكر است محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار درهر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر