انتقال و بازگشايي برخي نمادها در تابلو پايه ج از تابلو پايه ب
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 69502/5/96 مورخ 15/07/1396 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 12/07/1396 کميته محترم درج فرابورس ايران، براساس طبقه بندي جديد در تابلو پايه ج، نماد شرکت هاي سرمايه گذاري اقتصاد نوين(سنوين1)، سيمان لارستان (سلار1)، فولاد كاويان (فوكا1)، فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه1)، كارخانجات كابلسازي ايران (بايكا1)، كشت و صنعت آبشيرين (آبين1) به تابلو پايه ج منتقل شده و از امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله در تابلو پايه ج بازار پايه مي باشند. لازم به ذكر است محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر