بازگشايي نماد معاملاتي شرکت ورزيران (كورز1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت ورزيران(كورز1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نفدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر