درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (كايگچ1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ايران گچ (كايگچ1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر