عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (كاسپين1)، (بساما1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 12/09/1396، در نمادهاي معاملاتي شركت داروسازي كاسپين تأمين (كاسپين1) و شركت بيمه سامان (بساما1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر