اتمام پذيره نويسي اوراق مرابحه در نماد معاملاتي (كرمان981)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، با سپاس از حضور شما، ‌‌‌به اطلاع مي رساند؛ پذيره نويسي اوراق مرابحه كرمان موتور (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (كرمان981) از طريق شبكه كارگزاري فرابورس ايران خاتمه يافت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر