توقف نماد معاملاتي (دفارا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت داروسازي فارابي(دفارا)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر