بورس کالا: آمار موجودي انبار زعفران ناپيوسته براي روز يک شنبه
زعفران پوشال مرغوب زعف9702ن04 موجودي:6471? زعفران پوشال معمولي زعف9702ن06 موجودي 406 ??? زعفران نگين زعف9702ن05 موجودي:748

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر