اطلاعيه عرضه عمده سهام شركت دشت مرغاب-غدشت
به اطلاع مي رساند پيرو اطلاعيه شماره 31582/181 مورخ 1396/08/23 مديريت عمليات بازار ،امروز يكشنبه مورخ 1396/09/12 تعداد 123ر493ر8 سهم معادل 89ر15 درصد از سهام شركت دشت مرغاب از طرف سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به صورت يكجا ونقد و يا اقساط(طبق شرايط اعلامي آگهي عرضه) به قيمت پايه هر سهم 450ر8 ريال در نماد غدشت4 عرضه خواهد شد. كارگزاران خريدار درصورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه 3درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قيمت پايه را نقدا يا به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيدوشرط از مشتري دريافت كرده و حسب مورد به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادارو تسويه وجوه واريز يا به اين شركت ارائه نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر