توقف نماد معاملاتي (نبروج)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارخانجات نساجي بروجرد(نبروج)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر