بازگشايي نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد سهام (دسبحا)
به اطلاع مي رساند، قرارداد اختيار معامله خريد سهام شركت گروه دارويي سبحان با سررسيد شهريورماه 1397، با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (دسبحا) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از برگزاري مجمع مذكور، قيمت اعمال و اندازه قرارداد اختيار معامله خريد سهام شركت گروه دارويي سبحان تعديل يافته است. جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 31600/181 مورخ 24/08/1396 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نماييد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر