بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيارفروش تبعي (هسبحا705)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه دارويي سبحان در نمادهسبحا705 با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (دسبحا) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از برگزاري مجمع مذكور، قيمت اعمال و تعداد اعمال (سهميه هر كد معاملاتي) اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت گروه دارويي سبحان تعديل يافته است. جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 31601/181 مورخ 24/08/1396 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نماييد. مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر