بازگشايي نمادهاي معاملاتي (دسبحا)،(غالبرح)،(ماح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه دارويي سبحان(دسبحا)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه و حق تقدم شركت هاي لبنيات كالبر(غالبرح)و بيمه ما(ماح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر