بازگشايي نماد معاملاتي (ركيش)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارت اعتباري ايران كيش(ركيش)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر