پايان عرضه اوراق اختيار فروش تبعي (هترول708)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند عرضه اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(هترول708) با توجه به عرضه كل اوراق توسط شركت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان ، در روز جاري به پايان رسيد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر