توقف نماد معاملاتي(آسيا)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بيمه آسيا(آسيا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هيئت مديره متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر