بازگشايي نماد معاملاتي شرکت فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام(قجام1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام(قجام1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر