پايان دوره معاملاتي قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام (فولاد)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، امروز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه 1396، دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در سررسيد آبان ماه 1396 به پايان مي رسد. كارگزاران و سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 30400/181 مورخ 01/08/1396 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر