بازگشايي نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از ارائه اطلاعات پيش بيني و توضيحات تكميلي، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر