توقف نماد معاملاتي اوراق صكوك اجاره (صبصير1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي اوراق صكوك اجاره شركت واسط مالي مهر يكم (با مسئوليت محدود) در نماد صبصير1 به منظور پرداخت اجاره بهاي سه ماهه اوراق در تاريخ 28/08/1396 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر