حراج مجدد نماد معاملاتي(وسپه)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري سپه(وسپه)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر