آخرين روز معاملاتي نماد "سنندج 961 " و نحوه ارسال درخواست تسويه نقدي
1 به اطلاع كليه كارگزاران محترم عضو بورس انرژي ايران مي‎رساند؛ امروز مورخ 1396/08/24 آخرين روز معاملاتي قرارداد سلف موازي استاندارد برق شركت توليد نيروي برق سنندج مپنا در نماد سنندج 961 مي‌باشد. بر همين اساس و بنابر اعلام شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، كارگزاران مشتريان متقاضي تسويه نقدي قراردادهاي مذكور و اعمال اختيار فروش تبعي بايستي امروز حداكثر تا ساعت اعلامي شركت‌ سپرده‌گذاري مركزي نسبت به اعلام رسمي درخواست مذكور به شركت سپرده‌گذاري مركزي منحصراً از طريق اتوماسيون سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب فايل اكسل (Excel) با فرمت منتشر شده در اطلاعيه مورخ 96/08/17 بر روي وب‌سايت رسمي شركت بورس انرژي ايران اقدام نمايند. همچنين كارگزاران مشتريان متقاضي تحويل فيزيكي دارايي پايه قراردادهاي مذكور نيز در صورت دارا بودن شرايط مندرج در مشخصات قرارداد و اميدنامه نماد سنندج 961 ، بايستي اعلام آمادگي تحويل فيزيكي خود راه طور رسمي حداكثر تا ساعت اعلامي شركت‌ سپرده‌گذاري مركزي مورخ 96/08/24 از طريق اتوماسيون سازمان بورس و اوراق بهادار به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعلام نمايند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر