بازگشايي نماد معاملاتي شركت تهيه وتوليد خاك نسوز استقلال آباده (كباده1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت تهيه وتوليد خاك نسوز استقلال آباده(كباده1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر