بازگشايي نماد معاملاتي شرکت جوش و اکسيژن ايران (فجوش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت جوش و اکسيژن ايران (فجوش1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر