عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (اجاد251)، (اجاد261)، (بساما1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396، در نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره شرکت واسط مالي شهريور سوم (با مسئوليت محدود) در نمادهاي (اجاد261) و (اجاد251) و شرکت بيمه سامان (بساما1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر