بازگشايي نماد معاملاتي (صايتل1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت يكم در نماد صايتل1 پس از پرداخت اجاره بهاي ماهانه اوراق، امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر