توقف نماد معاملاتي اوراق مشاركت (ومدکو21)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ومدكو21)، به منظور پرداخت سود علي الحساب ماهانه اوراق در تاريخ 25/08/1396، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر