بورس کالا:زمان پايان معاملات انبار شهيد بابايي
به اطلاع مي رساند زمان پايان سفارش گيري انبار شهيد بابايي در معاملات گواهي سپرده سکه طلا 12_25 مي باشد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر