اطلاعيه مهم در خصوص اعمال اختيار خريد و فروش (فولاد) در سررسيد آبان 96
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، نکات مهم در خصوص فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش بر روي سهام شرکت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در سررسيد آبان ماه 1396 به شرح زير است: 1- در فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله، دارندگان موقعيت باز خريد در صورت تمايل و دارندگان موقعيت باز فروش به طور قطع، وارد فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله خواهند شد. 2- از آنجايي که اعمال قراردادها به صورت غيرخودکار است، دارندگان موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال بايد درخواست خود را از طريق کارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتري-کارگزار، به اتاق پاياپاي اعلام نمايند. مسئوليت عدم اعلام درخواست اعمال و نوع تسويه به کارگزار، بر عهده مشتري مي باشد. 3- مطابق با مصوبه 12/02/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد اعمال در قراردادهاي اختيار معامله برابر با 05/0 درصد ارزش قرارداد برحسب قيمت اعمال خواهد بود. نکته: فرمول فوقبراي تسويه هاي نقدي و فيزيکي، يکسان مي باشد. 4- در صورت نکول دارندگان موقعيت باز فروش، قرارداد اختيار معامله، تسويه نقدي شده و مشمول جريمه خواهد شد. جريمه نکول برابر با يک درصد ارزش قرارداد بر حسب قيمت اعمال مي باشد. 5- دارندگان موقعيت باز بايد مبالغ لازم در خصوص اعمال قراردادهاي اختيارمعامله را به حساب کارگزار مربوطه واريز کرده و کارگزار نيز بايد کليه مبالغ را به صورت تجميعي به شماره حساب 0106199140007 بانک ملي شعبه بورس واريز نمايد. لازم به ذکر است اين مبالغ صرفاً با شناسه کارگزاران عضو اتاق پاياپاي شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه، قابل واريز در حساب مذکور مي باشد. همچنين کارگزاران محترم بايد نسبت به صحت اطلاعات ارسالي و واريز مبالغ لازم توسط مشتريان اطمينان کافي داشته باشند، زيرا مسئوليت ليست ارسالي و تعهدات مربوط به آن بر عهده کارگزار مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 30400/181 ورخ 01/08/1396 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر