بورس کالا:آمار موجودي انبار ذرت دانه اي براي روز سه شنبه مورخ 23/08/1396
الياسي:287 براتي:19583 شفيعي:138527 کامياران:39942 غرب دانه بيتا:1145173 ياور مرادي:64604 سيفي:19957 محمدي فرد:107195 گنجي:52134 زالو آب: 207262 نگين دانه دايار:486957 تعاوني مهر يک:32070 قره دانه غرب:50262 خورشيدي:610170 صفري:182439 اصلاح بذر بيستون:46725 عبدلي:7469 شهيد بابائئ:26933 پشتيباني بازار بورس کالاي ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر