توقف نماد معاملاتي (كپشير)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پشم شيشه ايران(كپشير)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر