درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (دشيري1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شيرين دارو(دشيري1)، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر