عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (اطلس1)، (اجاد261)، (كاسپين1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 22/08/1396، در نماد معاملاتي واحدهاي صندوق توسعه اندوخته آينده(اطلس1)، اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم(با مسئوليت محدود) در نماد (اجاد261) و شركت داروسازي كاسپين تأمين (كاسپين1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر