عرضه يكجاي سهام كنترلي در نماد معاملاتي (هوايي سامان4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1180/الف/96 مورخ 09/08/1396 اين شرکت، ميزان 66/05 درصد (شش و شش مميز پنج صدم درصد) از سهام كنترلي شركت خدمات هوايي سامان (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (هوايي سامان4) با قيمت پايه کل 539.999.750.000 ريال، فردا سه شنبه مورخ 23/08/1396 از طريق بازار سوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر