بورس کالا: شروع معاملات نمادهاي جديد پسته
به اطلاع مي رساند پيرو اطلاعيه منتشره در سايت بورس کالاي ايران مبني بر شروع معاملات 3نماد جديد محصول پسته شرکت سبز دانه کوير شهرستان سيرجان در استان کرمان به شرح ذيل از امروز دوشنبه از ساعت 11 تا 11_30 سفارش گيري و از ساعت 11_30تا 15_30 معاملات به صورت پيوسته ادامه خواهد داشت. همچنين معاملات از روز سه شنبه مورخ 1396/08/23 مطابق با روال گذشته از ساعت 8_30 آغاز و تا ساعت 15_30 ادامه خواهد داشت. پسته فندقي30-28سبزدانه کوير9612(پ) پسته فندقي32-30سبزدانه کوير9612(پ) پسته فندقي34-32سبزدانه کوير9612(پ) نماد: پست 9612پ04 پست 9612پ05 پست 9612پ06 پشتيباني بازار بورس کالاي ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر