بازگشايي نماد معاملاتي (سشمال)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان شمال(سشمال)با توجه به تعديل پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/09/30 با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر