توقف نماد معاملاتي شركت قند اروميه (قاروم1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند اروميه (قاروم1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 24/08/1396، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 22/08/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر