بازگشايي نماد معاملاتي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار(كمرجان1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار(كمرجان1) پس از ارائه اطلاعات پيش بيني و توضيحات تكميلي با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 22/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر