توقف نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 24/08/1396، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 22/08/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر