حراج مجدد نماد معاملاتي(وتوسح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (وتوسح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر