آغاز دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله (ضفلا8008) و (طفلا8008)
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به قيمت پاياني سهام شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در تاريخ 21/05/1396 (1778 ريال) و پيرو ماده 9 دستورالعمل معاملات قراردادهاي اختيار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر لزوم وجود حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت و حداقل يك قرارداد در زيان، قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش ضفلا8008 و طفلا8008 با سررسيد آبان ماه 1396 با مشخصات زير در سامانه معاملات ايجاد شده و دوره معاملاتي آنها از امروز يكشنبه مورخ 22/05/1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي گردد: نماد معاملاتي سهام پايه: فولاد نماد معاملاتي اختيار خريد/ نام فارسي: ضفلا8008-اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396 نماد معاملاتي اختيار فروش/ نام فارسي: طفلا8008-اختيارف فولاد-1900-24/08/1396 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 10000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيي قيمت هر سفارش: يك ريال ساعات معاملاتي: 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: اختيار معاملات فولاد: 22/05/1396 لغايت 24/08/1396 دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله سهام سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقدي ب)موافقت با تسويه فيزيکي سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 27052/181 مورخ 22/05/1396 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر