گشايش نماد حق تقدم خريد سهام شركت داروسازي توليد دارو(دتوليدح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) در نماد دتوليدح1 از امروز يكشنبه مورخ 22/05/1396، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي دتوليدح1 به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) در نماد دتوليدح1 تا تاريخ 15/07/1396 مي باشد. لذا نماد معاملاتي مذکور در پايان معاملات روز شنبه مورخ 15/07/1396 متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر