بازگشايي نماد معاملاتي شركت پرميت (سپرمي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پرميت (سپرمي1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 10 درصد، امروز يكشنبه مورخ 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر