بازگشايي نمادهاي معاملاتي( بنيرو) ،(غشاذر)،(بنيروح)

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي نيرو ترانس(بنيرو) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاء هيئت مديره، شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذر) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده، حق تقدم شركت نيرو ترانس(بنيروح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...