بازگشايي نماد معاملاتي (سدبير1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سدبير1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز يكشنبه مورخ 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر