درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (ممسني)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي ممسني (ممسني1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز يکشنبه 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر