بازگشايي نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير(ومشان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير(ومشان1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف50 درصد، امروز يکشنبه مورخ 22/05/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر